Diabetes mellitus

Als het over diabetes mellitus gaat, dan gaat het over een aandoening die wordt gekenmerkt door continu herhalingen van verhoogde bloedglucosewaarden. Een andere naam voor verhoogde bloedglucosewaarden is hyperglykemie. Sommige mensen gebruiken de naam suikerziekte. Er zijn mensen die denken dat je diabetes mellitus kunt ontwikkelen als je teveel suiker eet, maar zo is het niet. Verspreid over de hele wereld hebben ongeveer 180 miljoen mensen diabetes mellitus. In Nederland zouden ongeveer 800.000 Nederlanders deze aandoening hebben. Er zijn echter ook ongeveer 250.000 mensen die deze aandoening hebben zonder dat zij het weten. Er zijn twee typen diabetes mellitus, namelijk type 1 en type 2. Op alle leeftijden kun je hier mee te maken krijgen.

 

Symptomen diabetes mellitus

Wanneer er sprake is van diabetes mellitus type 2, dan hebben veel mensen geen last van symptomen. Mensen kunnen bij diabetes mellitus last hebben van veel moeten plassen en veel drinken. Dit zijn de symptomen die zij krijgen wanneer er sprake is van een hoge of zeer hoge bloedglucosewaarde (van meer dan 13 mmol/l). Als de glucosespiegel te hoog is dan hebben mensen gemiddeld gezien vaker last van witte vloed, steenpuisten of een blaasontsteking. Mensen die lijden aan diabetes mellitus hebben een grotere kans dat wonden niet of slecht genezen. Dit komt omdat de zenuwen niet goed werken, zij voelen daarnaast ook niet goed wanneer zij een wondje hebben. Je kunt ook last krijgen van rode of branderige ogen. Mensen kunnen wazig zien of hebben een ontsteking aan de ogen. Daarnaast kunnen zij vermoeid zijn of erg slaperig zijn. Het kan ook leiden tot impotentie, een droge mond en een droge tong.

 

Diagnose diabetes mellitus

De ideale bloedglucosewaarde moet gemiddeld tussen de 4 en de 8 mmol/liter zijn (afhankelijk van de omstandigheden). Een nuchtere waarde ligt tussen de 4 en de 5,6 mmol/l. Als iemand nuchter is en deze persoon is onbehandeld en de waarden liggen boven de 6 mmol/l en ‘niet-nuchter’ boven de 11,0 mmol/l, dan wordt er over diabetes mellitus gesproken.

 

Complicaties bij diabetes mellitus

Er kunnen complicaties optreden bij diabetes mellitus, dit geldt voornamelijk op de langere termijn. Het kan zijn dat er in de grotere slagaders een sterk versnelde atherosclerose optreedt. Mensen die lijden aan diabetes mellitus hebben een groter risico op hart- en vaatziekten. Daarnaast gaan ook de gevoelszenuwen minder goed werken. Na een paar jaar kan er ongevoeligheid optreden in de voeten en in de handen. Deze kunnen dan gaan prikkelen of tintelingen veroorzaken. Mensen ervaren het als erg vervelend als zij dit meemaken, maar zij komen er niet vanaf. Het is daarom belangrijk dat diabetes mellitus op tijd wordt herkend, zodat zij er wat aan kunnen doen. In principe is de diabetes mellitus goed onder controle te houden, als men er maar op tijd bij is en precies op tijd medicatie pakt. Het strikt naleven van de regels is bij diabetes mellitus van essentieel belang.