Diabetes mellitus

When we talk about diabetes mellitus, we are talking about a condition characterized by continuous recurrences of elevated blood glucose levels. Another name for elevated blood glucose levels is hyperglycemia. Some people use the name diabetes. There are those who think that you can develop diabetes mellitus if you eat too much sugar, but that is not the case. Around 180 million people worldwide have diabetes mellitus. In the Netherlands, approximately 800,000 Dutch people are estimated to have this condition. However, there are also about 250,000 people who have this condition without knowing it. There are two types of diabetes mellitus, type 1 and type 2. You can experience this at all ages.

 

Symptoms of diabetes mellitus
When it comes to type 2 diabetes mellitus, many people do not experience any symptoms. People with diabetes mellitus may experience frequent urination and drinking. These are the symptoms they get, when there is a high or very high blood glucose level (of more than 13 mmol/l). If glucose levels are too high then, on average, people are more likely to suffer from white discharge, boils or a bladder infection. People suffering from diabetes mellitus are more likely to have wounds that do not heal or that heal poorly. This is because the nerves do not work properly. In addition, they also have difficulty noticing a wound. You may also experience red or burning eyes. People may have blurred vision or inflammation of the eyes. In addition, they may be tired or very sleepy. It can also lead to impotence, dry mouth and dry tongue.

 

Diagnosis of diabetes mellitus
The ideal blood glucose level should average between 4 and 8 mmol/liter (depending on conditions). A fasting value is between 4 and 5.6 mmol/l. If a person is fasting and this person is untreated and the values are above 6 mmol/l and “not fasting” above 11.0 mmol/l, then it is called diabetes mellitus.

 

Complications of diabetes mellitus
Complications can occur with diabetes mellitus, mainly in the longer term. Greatly accelerated atherosclerosis may occur in the larger arteries. People suffering from diabetes mellitus also have a greater risk of cardiovascular disease. In addition, the sensory nerves also begin to function more poorly. After a few years, numbness may occur in the feet and in the hands. These may then start to tingle or cause tingling. People experience it as very unpleasant when they experience this, but they can’t get rid of it. It is therefore important that diabetes mellitus is recognized in time so that they can do something about it. In principle, diabetes mellitus is quite manageable, as long as one gets to it in time and starts taking medication just in time. Strict adherence to the rules is essential in diabetes mellitus.

Diabetes mellitus

Als het over diabetes mellitus gaat, dan gaat het over een aandoening die wordt gekenmerkt door continu herhalingen van verhoogde bloedglucosewaarden. Een andere naam voor verhoogde bloedglucosewaarden is hyperglykemie. Sommige mensen gebruiken de naam suikerziekte. Er zijn mensen die denken dat je diabetes mellitus kunt ontwikkelen als je teveel suiker eet, maar zo is het niet. Verspreid over de hele wereld hebben ongeveer 180 miljoen mensen diabetes mellitus. In Nederland zouden ongeveer 800.000 Nederlanders deze aandoening hebben. Er zijn echter ook ongeveer 250.000 mensen die deze aandoening hebben zonder dat zij het weten. Er zijn twee typen diabetes mellitus, namelijk type 1 en type 2. Op alle leeftijden kun je hier mee te maken krijgen.

 

Symptomen diabetes mellitus
Wanneer er sprake is van diabetes mellitus type 2, dan hebben veel mensen geen last van symptomen. Mensen kunnen bij diabetes mellitus last hebben van veel moeten plassen en veel drinken. Dit zijn de symptomen die zij krijgen wanneer er sprake is van een hoge of zeer hoge bloedglucosewaarde (van meer dan 13 mmol/l). Als de glucosespiegel te hoog is dan hebben mensen gemiddeld gezien vaker last van witte vloed, steenpuisten of een blaasontsteking. Mensen die lijden aan diabetes mellitus hebben een grotere kans dat wonden niet of slecht genezen. Dit komt omdat de zenuwen niet goed werken, zij voelen daarnaast ook niet goed wanneer zij een wondje hebben. Je kunt ook last krijgen van rode of branderige ogen. Mensen kunnen wazig zien of hebben een ontsteking aan de ogen. Daarnaast kunnen zij vermoeid zijn of erg slaperig zijn. Het kan ook leiden tot impotentie, een droge mond en een droge tong.

 

Diagnose diabetes mellitus
De ideale bloedglucosewaarde moet gemiddeld tussen de 4 en de 8 mmol/liter zijn (afhankelijk van de omstandigheden). Een nuchtere waarde ligt tussen de 4 en de 5,6 mmol/l. Als iemand nuchter is en deze persoon is onbehandeld en de waarden liggen boven de 6 mmol/l en ‘niet-nuchter’ boven de 11,0 mmol/l, dan wordt er over diabetes mellitus gesproken.

 

Complicaties bij diabetes mellitus
Er kunnen complicaties optreden bij diabetes mellitus, dit geldt voornamelijk op de langere termijn. Het kan zijn dat er in de grotere slagaders een sterk versnelde atherosclerose optreedt. Mensen die lijden aan diabetes mellitus hebben een groter risico op hart- en vaatziekten. Daarnaast gaan ook de gevoelszenuwen minder goed werken. Na een paar jaar kan er ongevoeligheid optreden in de voeten en in de handen. Deze kunnen dan gaan prikkelen of tintelingen veroorzaken. Mensen ervaren het als erg vervelend als zij dit meemaken, maar zij komen er niet vanaf. Het is daarom belangrijk dat diabetes mellitus op tijd wordt herkend, zodat zij er wat aan kunnen doen. In principe is de diabetes mellitus goed onder controle te houden, als men er maar op tijd bij is en precies op tijd medicatie pakt. Het strikt naleven van de regels is bij diabetes mellitus van essentieel belang.

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Naast functionele cookies, waardoor de website goed werkt, plaatsen we ook analytische cookies om onze website elke dag weer een beetje beter te maken. Als u onze website in wilt gebruiken, dan is het nodig dat u deze cookies accepteert. Dat doet u door op 'Accept' te klikken.