Wat kan je aan suikerziekte doen?

Suikerziekte is chronisch, dat wil zeggen dat je het je hele leven zult hebben. Kortweg gezegd zal je er ook mee moeten leren leven. Suikerziekte kan ingrijpende gevolgen hebben, zowel lichamelijk als psychisch. Wanneer je diabetes hebt, zal dit om verschillende aanpassingen in je leven vragen. Je kunt dan denken aan het accepteren van ongemak, het controleren bij een arts, leren leven met eventuele lichamelijke beperkingen en het aanleren van zelfverzorging. Suikerziekte onderscheidt zich van andere aandoeningen, dat komt door een aantal elementen. Zo zal je steeds moeten nadenken over welke voeding je tot je neemt en de ontregeling van je bloedsuikerspiegel, ook wel hypers genoemd. Daardoor kan het functioneren, zoals normaal is, worden verstoord. Het is ook mogelijk om als gevolg van suikerziekte op lange termijn complicaties te krijgen.

 

Aanpassing

Wanneer je iets aan suikerziekte wilt doen, zul jij je levensstijl moeten aanpassen. Dat begint al bij de diagnose van de ziekte. Voor ieder mens heeft suikerziekte weer een andere betekenis. Ieder mens zal op zijn of haar eigen manier de ‘klap’ moeten verwerken en verder gaan met zijn of haar leven. Vaak slaan mensen een goede weg in, ze weten zich aan te passen aan de ziekte en de eisen die daaraan worden gesteld. Ook wordt er goed omgegaan met een eventuele behandeling.

 

Echter, dit proces zal niet bij iedereen in een zelfde tempo lopen. Ieder persoon zal op een eigen manier moeten leren om met de aandoening om te gaan. Er is geen handleiding, een patiënt zal zijn of haar eigen weg moeten vinden. Wel zijn er de ervaringen van andere patiënten die kunnen worden gedeeld, en waar men lering uit kan trekken. Mensen met diabetes kunnen ook worden geholpen met het omgaan met diabetes. Maar het proces zal een ieder zelf moeten doorlopen, aanpassing staat in het proces voorop.

 

Motivatie is belangrijk

Suikerziekte vraagt ontzettend veel van een patiënt, maar ook van zijn of haar naasten. Elke dag weer is de ziekte aanwezig, zonder een dag over te slaan. Elke dag zal je geconfronteerd worden met het feit dat je niet zomaar alles mag eten en drinken. Daardoor lukt het niet altijd om goed om te gaan met suikerziekte en dat valt te begrijpen. De dagelijkse inspanningen die nodig zijn om met de ziekte om te gaan, zullen meestal niet direct worden beloond. Een beloning ligt vaak in de toekomst. Daardoor kunnen patiënten gefrustreerd raken van het telkens maar opvolgen van regels die zijn voorgeschreven. Wanneer bloedglucose moet worden gereguleerd zijn er allerlei factoren van invloed. Deze factoren zij niet altijd bekend en kun je dan ook niet altijd beïnvloeden. De aanpak van diabetes geeft niet altijd het beoogde effect. Doordat je streeft naar perfectie kan een tegenslag hard inslaan en kan onmacht oproepen. Wanneer een patiënt vaak mislukt in zijn of haar regulatie van suikerziekte kan dit leiden tot schuldgevoelens. Het is dan belangrijk om in te zien dat een patiënt niet zelf faalt. Een patiënt doet immers zijn of haar uiterste best. Het is een onderdeel van het lichaam dat faalt en daar heb je geen invloed op.