Saturatiemeters

De zuurstofsaturatie is het percentage zuurstof dat gebonden is aan het hemoglobine in het bloed. Saturatie geeft informatie over de effectiviteit van de ademhaling. Een lage zuurstofsaturatie duidt op ademhalingsproblemen of een te snelle of trage ademhaling. De zuurstofsaturatie wordt weergegeven als Spo2 en gemeten met behulp van betrouwbare saturatiemeters.

 

Normaal zuurstofpercentage

Onder normale omstandigheden ligt het zuurstofpercentage in het bloed tussen de 95% en 100%. In veel gevallen worden normaalwaarden van 93-100% gehanteerd, bij kinderen van 2 tot 15 jaar normaalwaarden van 95-100%.

Geeft de saturatiemeter een Spo2 lager dan 90% aan, dan is er sprake van desaturatie. De patiënt ademt onvoldoende zuurstof of de zuurstofuitwisseling tussen longen en bloed functioneert niet goed.

 

Oorzaken en gevolgen van desaturatie

Desaturatie komt vaker voor bij astmapatiënten of mensen met COPD. Het wordt ook gezien bij hartpatiënten, waarbij vochtophoping in de longen optreedt. Ook bij mensen met slaapapneu komt een lagere zuurstofsaturatie voor. In alle andere gevallen is er sprake van een noodgeval en is directe behandeling noodzakelijk.

Daalt de zuurstofsaturatie, dan heeft dit gevolgen voor verschillende organen. Bij hoog zuurstoftekort treedt cyanose op, dit is het blauw kleuren van huid en slijmvliezen. Ernstig zuurstoftekort leidt tot uitval van vitale functies in het lichaam.

 

Waarom zelf het zuurstofpercentage meten

In bepaalde gevallen is het meten van de zuurstofsaturatie erg zinvol. Dit geldt voor longpatiënten, COPD-patiënten en mensen die stoppen met roken. Ook voor topsporters geeft dit waardevolle informatie: een hoger zuurstofgehalte betekent een goede conditie.

Ziekenhuizen, zorginstellingen en EHBO-ers maken veel gebruik van saturatiemeters. Hiermee is er direct inzicht in de gezondheidstoestand van de patiënt.

 

Gebruik van saturatiemeters

Voor het meten van de saturatie wordt gebruik gemaakt van saturatiemeters. Hemoglobine dat gebonden is aan zuurstofmoleculen is dieper roodgekleurd dan hemoglobine zonder zuurstof. De saturatiemeter meet het verschil in kleur. Saturatiemeters werken hiervoor met behulp van infrarood en rood licht. Twee ledlampjes zenden dit licht uit en sturen dat het lichaam in. Een lichtcel vangt het terugkaatsende licht op, saturatiemeters zien het verschil in kleur tussen verzonden en ontvangen lichtgolven. Dankzij deze techniek geeft de saturatiemeter een betrouwbaar resultaat.

 

Saturatiemeter kopen

Saturatiemeters zijn eenvoudig in gebruik en verkrijgbaar als uitvoering voor volwassenen of voor kinderen tot 12 jaar oud. Het apparaat wordt over de wijsvingertop geklemd, de waardes zijn binnen enkele seconden afleesbaar. Saturatiemeters wijken minder dan 2% af.

Een saturatiemeter kopen is zeker aan te raden voor mensen die last hebben van benauwdheid, hartklachten of een longziekte. De arts kan adviseren zelf een saturatiemeter te kopen. Afhankelijk van de situatie geeft een saturatiemeter in combinatie met een bloeddrukmeter een betere indruk van de gezondheidstoestand. Data wordt eenvoudig gedeeld met de huisarts, deze kan de behandeling eventueel aanpassen.

Gebruik van bepaalde medicijnen kan het meetresultaat van saturatiemeters beïnvloeden, waaronder dopamine, procaïne, vasculaire medicijnen of sterk kleurende geneesmiddelen.