De bloeddruk meten, hoe moet je dat doen?

Zelf thuis uw bloeddruk meten geeft direct inzicht. Dit is belangrijk wanneer u te maken heeft met een hoge bloeddruk of hypertensie. Gebruikt u medicatie tegen hoge bloeddruk of loopt u risico op het ontwikkelen van een hoge bloeddruk, dan is het aan te raden om zelf de bloeddruk te meten. Dit geldt ook voor mensen waarbij de metingen bij de huisarts sterk wisselen. Het is mogelijk om zelf uw bloeddruk te meten. Echter, dit moet u wel op een goede manier doen. Wanneer u de handelingen op de juiste wijze uitvoert, zullen uw bloeddrukwaarden ook daadwerkelijk kloppen. Het is daarom belangrijk dat u nauwkeurig te werk gaat. Er zijn uiteraard ook een aantal benodigdheden die u moet gebruiken om uw bloeddruk te meten, zoals een manchet. Het meten van uw bloeddruk is niet moeilijk, maar het zal wel enige oefening vereisen.

 

Gebruik van de bovenarm bloeddrukmeter

Zelf de bloeddruk meten met een bovenarm bloeddrukmeter is vrij eenvoudig. Volg onderstaande stappen om een correcte meting te krijgen.

 1. Ga aan een tafel zitten en neem een aantal minuten rust.
 2. Maak de bovenarm vrij en plaats de manchet van de bloeddrukmeter maximaal 2 centimeter boven de elleboog. Als het goed is bevindt de manchet zich ter hoogte van het hart.
 3. Het meten van de bloeddruk kunt u het beste in twee keer doen. Noteer deze metingen en het tijdstip waarop deze plaatsvonden.
 4. Voor een betrouwbaar resultaat is het aan te raden het meten van de bloeddruk twee keer per dag uit te voeren.

 

Gebruik van de polsbloeddrukmeter

Het meten van de bloeddruk met een polsbloeddrukmeter is lastiger dan een bovenarm bloeddrukmeter. Dat komt doordat een polsbloeddrukmeter zeer snel reageert op afwijkingen tijdens het meten. Volg daarom goed de stappen om een correcte meting te krijgen.

 1. Ga aan een tafel zitten en neem een aantal minuten rust.
 2. Maak de pols vrij van armbanden en haal eventuele ringen van de vingers af. Er moet zo min mogelijk gewicht aan de arm hangen.
 3. Plaats de bloeddrukmeter correct op de pols.
 4. Buig de arm naar boven zodat er een hoek van 45 graden ontstaat. De bloeddrukmeter houdt u ter hoogte van het hart.
 5. Beweeg niet, praat niet en eet niet. Elke beweging wordt gemeten.
 6. Het meten van de bloeddruk kunt u het beste doen in twee keer. Noteer de metingen en het tijdstip waarop deze plaatsvonden.
 7. Voor een betrouwbaar resultaat is het aan te raden om de bloeddruk twee keer per dag te meten.

 

Bloeddruk meten tips

Een aantal belangrijke tips voor het meten van de bloeddruk:

 • Lees altijd goed de gebruiksaanwijzing van de bloeddrukmeter. Zo zijn er bloeddrukmeters die onderscheid maken tussen het meten aan de linker- of rechterarm.
 • Zorg ervoor dat u vlak voor de meting niet rookt en geen koffie drinkt.
 • Tijdens de meting zelf eet en drinkt u niet, praat u niet en zit u stil.
 • Wanneer u uw bloeddruk meet, moet u dit te allen tijde zittend doen.
 • Daarnaast is het van belang dat uw arm steunt op een tafel.
 • Om de bloeddruk goed te meten moet u volledig ontspannen zijn.
 • Deze houding moet u voor ongeveer 5 minuten aanhouden, voordat u de eerste meting gaat doen. Daarbij mag u niet praten of bewegen.
 • De manchet moet ongeveer ter hoogte van het hart zitten. Uw bovenarm moet ontbloot zijn.
 • Het is de bedoeling dat de manchet niet te los of te strak zit.
 • De eerste keer doet u een meting aan beide armen. Daarna gebruikt u de arm waar de hoogste bloeddruk is gemeten.

Met deze tips kunt u een goede en betrouwbare bloeddrukmeting uitvoeren.

 

De meting vertrouwen

Omdat de bloeddruk per moment van de dag sterk kan verschillen, herhaalt u het meten van de bloeddruk in de ochtend en de avond. Doe dit zeker niet na het sporten, een zware inspanning of heftige emoties. In deze situaties krijgt u een onbetrouwbare meting.

 

Wanneer je bloeddruk meten?

Tijdens de aanvangsfase kunt u de bloeddruk meten. Doe dit gedurende 7 dagen. Doe dan twee metingen in de ochtend en twee in de avond. Kies voor regelmatige tijdstippen, voor een maaltijd en voor het innemen van medicijnen. De metingen die op de eerste dag worden verricht, moet u niet meenemen om het gemiddelde te berekenen. Als u het gemiddelde wilt berekenen, moeten alle geldige waarden van elke meting zonder selectie worden meegeteld, behalve dus de eerste dag. U moet dan minimaal twaalf metingen hebben gedaan, verspreid over 7 dagen.

Daarnaast kunt u ook uw bloeddruk meten in de opvolgfase of de behandelingsfase. Wanneer uw medicijnen of behandeling verandert, wordt het gemiddelde van de bloeddrukwaarden over 2 weken gebruikt om het effect van de verandering te meten. Wanneer uw bloeddruk weer normaal is, wordt vaak aangeraden om zelf een keer per week een meting te doen. Dit kan weer worden aangepast als u zich niet aan het schema houdt, of als u andere medicijnen krijgt.

Ook kan uw bloeddruk worden gemeten op langere termijn. Dit moet dan elke 3 maanden gedurende 1 week worden gedaan.

 

De bovendruk en onderdruk

Hoe leest u de bloeddrukmeting uit? De bloeddrukmeter geeft u inzicht in de bovendruk en onderdruk. Normaal heeft de bloeddruk een waarde die rond de 120/80 mmHg ligt. Bij een bovendruk boven de 140 mmHg spreken we van hoge bloeddruk. Voor ouderen geldt een maximale bovendruk van 160 mmHg, voor diabetespatiënten geldt een streefwaarde van 130 mmHg. Overleg met de arts welke bloeddruk in uw geval te hoog is, omdat dit per persoon kan verschillen.

Merkt u een hoge onderdruk tijdens het meten van de bloeddruk? Oorzaken hiervoor zijn een hoog cholesterolgehalte, een hoge consumptie van koffie of thee of een passieve levensstijl. Een verhoogde onderdruk kan aanleiding geven tot stijging van de algemene bloeddruk. Een verhoogde onderdruk mag dan ook zeker niet genegeerd worden.

 

Een bloeddrukmeter kopen

Zelf de bloeddruk meten begint met het kopen van een goede bloeddrukmeter. Hierbij heb je de keuze uit een polsbloeddrukmeter of bovenarm bloeddrukmeter. Verschillende organisaties bevelen de bovenarmbloeddrukmeter aan. Deze geven een betrouwbaar resultaat dat je eenvoudig deelt met de huisarts.

De polsbloeddrukmeter is goedkoper in aanschaf, maar minder betrouwbaar. De positie van het lichaam kan de meting beïnvloeden, zodat de polsbloeddrukmeter een vertekend meetresultaat weergeeft. Kies alleen voor een polsbloeddrukmeter wanneer dit niet om medische redenen hoeft. Ga in alle andere gevallen voor een bovenarm bloeddrukmeter.