Categorie archieven: Bloeddruk meten

De verborgen gevaren van gemaskeerde hypertensie: hoe onopgemerkte hoge bloeddruk schade kan aanrichten

Gemaskeerde hypertensie is een complexe aandoening die vaak onopgemerkt blijft, maar aanzienlijke gezondheidsrisico’s met zich mee kan brengen. Dit fenomeen doet zich voor wanneer individuen normale bloeddrukmetingen hebben in een klinische setting, maar hogere waarden in hun dagelijks leven ervaren. Deze discrepantie maakt het een uitdaging om te diagnosticeren en kan leiden tot ernstige complicaties […]

Diastolische bloeddruk (onderdruk), wat betekent dat?

Diastolische bloeddruk is de bloeddruk gemeten tussen twee hartslagen. Het wordt ook wel onderdruk genoemd. Dit is de laagste bloeddruk in de bloedvaten en wordt gemeten als het hart zich ontspant. Een gezonde diastolische bloeddruk ligt tussen de 60 en 80 mmHg. Als uw diastolische druk te hoog is, kan dit wijzen op een verhoogd […]

Systolische bloeddruk (bovendruk), wat betekent dat?

Systolische bloeddruk is de bovenste waarde in een bloeddrukmeting. Deze waarde geeft aan hoeveel druk het bloed uitoefent op de wanden van de slagaders wanneer het hart samentrekt. Deze waarde wordt ook wel bovendruk genoemd. Het is de bovenste waarde die wordt gemeten bij een bloeddrukmeting. de andere is diastolische bloeddruk. De diastolische bloeddruk is […]

Wat is polsdruk?

Polsdruk, ook wel pulse pressure (PP) genoemd, is een belangrijke indicatie van de gezondheid van het hart en de bloedvaten. Het is het verschil tussen de systolische bloeddruk (de druk in de slagaders tijdens de hartslag) en de diastolische bloeddruk (de druk in de slagaders tijdens de rustfase van de hart). De polsdruk hangt af […]

Wat is tachycardie?

Tachycardie is een hartritmestoornis waarbij het hart sneller dan normaal klopt. Een normaal hartritme ligt tussen de 60 en 100 slagen per minuut. Bij tachycardie klopt het hart sneller dan 100 slagen per minuut. Er zijn verschillende soorten tachycardie, waaronder sinustachycardie en atriumfibrilleren. Sinustachycardie is een verhoogd hartritme dat wordt veroorzaakt door de sinusknoop, de […]

Wat is bradycardie?

Bradycardie is een aandoening waarbij het hart te langzaam klopt (lage hartslag). Normaal gesproken slaat het hart ongeveer 60 tot 100 keer per minuut. Bij bradycardie is de hartslag lager dan 60 slagen per minuut. Een hartslag wordt veroorzaakt door het samentrekken van de hartspier. Dit gebeurt doordat de sinusknoop, een zenuwknoop die zich in […]

Bloeddrukwaarden van kinderen

Net zoals bij volwassenen kan de bloeddruk van een kind zowel te hoog (hypertensie) als te laag (hypotensie) zijn. Regelmatige bloeddrukmetingen zijn dus ook bij kinderen van groot belang. Wat zijn normaal waarden voor de bloeddruk van een kind? Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bovengrens van de normaal waarden voor de bloeddruk van […]

Gemeten bloeddrukwaarden vergelijken met de meting van de (huis)arts

Het is een van de meest gestelde vragen die wij krijgen. De gemeten bloeddrukwaarden van de bloeddrukmeter komen niet overeen met de gemeten waarde van de (huis)arts. Meet mijn bloeddrukmeter wel accuraat? De vraag kunnen wij beantwoorden met ‘Ja’. De door u gekochte bloeddrukmeter meet accuraat. De bloeddrukmeters die wij leveren zijn klinisch gevalideerd. Dat […]

Wat is boezemfibrilleren?

Boezemfibrilleren, ook wel atriumfibrilleren genoemd, is een hartritmestoornis. Bij deze hartritmestoornis klopt het hart onregelmatig en niet in een vast ritme zoals verwacht mag worden. Dit heeft allerlei negatieve gevolgen voor uw gezondheid. Uiteindelijk kan dit zelfs tot een beroerte leiden.   Wat kan boezemfibrilleren veroorzaken? Het hart bestaat uit vier compartimenten waar het bloed […]