Een bloeddrukmeter controleren, valideren, kalibreren of ijken

Het wordt op het internet veelvuldig aangeboden. Laat nu uw bloeddrukmeter ijken, dan weet u dat deze accuraat meet. Laten we maar gelijk het belangrijkste vermelden. Een digitale bloeddrukmeter kan niet geijkt worden!

Een digitale bloeddrukmeter kan alleen nagekeken worden. Bij het nakijken gaat men na of de bloeddrukmeter nog correct meet. Het wordt door de fabrikanten aangeraden om elke 2 jaar een bloeddrukmeter te laten nakijken.

 

Elke 2 jaar de bloeddrukmeter controleren

In de handleiding van elke bloeddrukmeter staat het vermeld. Laat elke 2 jaar de bloeddrukmeter nakijken. Wij plaatsen hier gelijk een kanttekening bij. Wanneer een bloeddrukmeter nagekeken moet worden is afhankelijk van het gebruik van de bloeddrukmeter. Een bloeddrukmeter die dagelijks gebruikt wordt moet minimaal elke 2 jaar gecontroleerd worden. Wordt een bloeddrukmeter slechts een paar keer per maand gebruikt dan kan deze met gemak na meerdere jaren pas nagekeken worden. Voor artsen geldt dat zij deze jaarlijks moeten nakijken. Dat komt omdat een bloeddrukmeter op een artsenpraktijk dagelijks veelvuldig gebruikt wordt.

Het nakijken van een bloeddrukmeter houdt in, dat wordt nagekeken of de bloeddrukmeter nog voldoet aan de standaarden, de klinische validatie, waaraan hij hoort te voldoen. De bloeddrukmeter wordt hiervoor aangesloten op een speciaal apparaat dat de afwijking van de standaard meet. Wijkt de bloeddrukmeter te veel af van deze standaard, dan wordt de bloeddrukmeter afgekeurd. Deze meet dan niet meer accuraat.

 

Het ijken van een bloeddrukmeter

In het verleden moest een bloeddrukmeter regelmatig geijkt worden. Dat kon alleen bij de analoge bloeddrukmeters. Bij de hedendaagse digitale bloeddrukmeters is dat niet mogelijk. Toch wordt er nog veel over ijken gepraat. Dat komt doordat we nog denken vanuit het verleden vandaan. De waarden van de hedendaagse digitale bloeddrukmeters zijn in principe nauwkeurig. Elke bloeddrukmeter die wij leveren is vanuit de fabriek getest op nauwkeurigheid.

 

Controleren na intensief gebruik of nadat deze is gevallen?

Als u een bloeddrukmeter intensief gebruikt of als deze gevallen is, dan hoeft u deze niet altijd direct te laten controleren. Als de bloeddrukmeter normaal functioneert, dan geeft deze in principe nauwkeurige waarden. Zeker als de bloeddrukmeter geen foutmeldingen weergeeft op het scherm. Dat komt doordat de nauwkeurigheid van het meten zit opgeslagen in het computerprogramma van de bloeddrukmeter. De software van dit programma werkt of werkt helemaal niet.

 

De bloeddrukmeter laten controleren bij de leverancier

Heeft u een bloeddrukmeter die u wilt laten controleren? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen voor u nagaan of wij de desbetreffende bloeddrukmeter kunnen laten controleren. We kunnen de bloeddrukmeter dan voor controle opsturen naar de desbetreffende leverancier. Houdt u er wel rekening mee dat de service van de leverancier niet kosteloos is. De leverancier zal u een kostenopgave sturen. Uiteraard ontvangt u een officieel keuringsrapport van de leverancier.