Stappenteller, wat is dat?

Een stappenteller is een eenvoudig, gebruikersvriendelijk medisch hulpmiddel om het aantal gemaakte stappen te meten. Stappentellers zij bij uitstek geschikt om een wandeladvies effectief in praktijk te brengen.
Wandelen is mogelijk de veiligste en meest geschikte vorm van lichaamsbeweging. Het wordt in een steeds bredere kring erkend dat matig-intensieve bewegingsvormen zoals wandelen, veelal dezelfde gezondheids- beschermende effecten hebben als hoog-intensieve bewegingsvormen zoals hardlopen.
In het algemeen zijn stappentellers voldoende valide en betrouwbaar in het registreren van stappen, al zijn er wel grote onderlinge verschillen in kwaliteit. Een stappenteller dient voornamelijk gedragen te worden aan de broekriem ter hoogte van de heup. Op deze locatie meten ze het meest accuraat. Het blijkt wel dat de stappentellers minder goed zijn in het registreren van afgelegde afstand en het calorieverbruik. Dat komt doordat elke stap een andere afmeting heeft.

Hoeveel stappen zijn gebruikelijk?

Je hoort veel over het minimaal nemen van 10.000 stappen per dag. Er zijn meerdere stapprogramma’s op ingezet. Een aantal stappentellers geven bij 10.000 stappen ook aparte geluidssignalen. Er is alleen geen wetenschappelijk bewijs dat er minimaal 10.000 stappen per dag genomen moeten worden. Zeker omdat niet elke doelgroep 10.000 stappen kan zetten. Kinderen daarentegen zetten veel meer stappen.
In de afgelopen 20 jaar is er wel veelvuldig onderzoek gedaan waarbij men tot de volgende hoeveel stappen komt per doelgroep:

  • 12.000 – 16.000 stappen door kinderen van 8-10 jaar (meisjes minder dan jongens);
  • 7.000 – 13.000 stappen door jongvolwassenen (vrouwen dan minder dan mannen);
  • 6.000 – 8.500 door ouderen
  • 3.500 – 5.500 door chronisch zieken en mensen met een handicap.