Wat zijn de symptomen hoge bloeddruk?

Ruim een derde van alle Nederlanders heeft te maken met een hoge bloeddruk of hypertensie. Hoge bloeddruk symptomen zijn niet altijd even duidelijk herkenbaar. Wie te lang met een hoge bloeddruk of hypertensie blijft rondlopen heeft een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Het is daarom belangrijk om de symptomen van een  hoge bloeddruk tijdig te herkennen en hierop actie te ondernemen.

 

Ontdek de hoge bloeddruk symptomen

Je merkt meestal niets van hypertensie. Toch kan dit gevaarlijk zijn. Met name wanneer we kijken naar het risico op hartfalen. Bij langdurige hypertensie merk je een aantal symptomen op. Deze herken je aan:

 • Hoofdpijn;
 • Kortademigheid;
 • Duizeligheid;
 • Vermoeidheid;
 • Wazig zien;
 • Oorsuizingen;
 • Hartkloppingen.

Overige symptomen hoge bloeddruk die veel voorkomen zijn neusbloedingen, spierzwakte, misselijkheid en braken.

 

Wie krijgt er mee te maken?

Niet iedereen loopt even veel risico op het ontstaan van hypertensie. In sommige families komt het vaker voor. Erfelijkheid speelt hierbij zeker een rol. Ook bij het ouder worden stijgt de bloeddruk. Dat is een normaal verschijnsel. Dit geldt tevens voor zwangere vrouwen. De bloeddruk neemt na de bevalling zijn normale waardes wel vaak weer aan.

Hypertensie kan het gevolg zijn van

 • overgewicht
 • een nierziekte
 • weinig lichaamsbeweging
 • roken
 • stress.

Een gezonde levensstijl vermindert de hoge bloeddruk symptomen aanzienlijk.

Een zoutrijk dieet heeft een negatieve invloed op de bloeddruk. Het natrium in zout verhoogt de bloeddruk namelijk. Het Voedingscentrum adviseert daarom een aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van 2,4 gram natrium per dag. Dit komt overeen met ongeveer 6 gram zout. Ook het eten van drop verhoogt de bloeddruk. Dit effect begint bij een consumptie van ongeveer 200 gram drop per dag.

 

Naar de huisarts

Blijf niet te lang met klachten van een hoge bloeddruk rondlopen. Langdurige hypertensie kan niet alleen leiden tot hartfalen maar ook tot flinke schade aan verschillende organen.

De huisarts verricht een bloeddrukmeting. Bij de meting wordt gekeken naar de bovendruk en onderdruk. Bij een waarde boven de 140/90 mmHg spreken we van hypertensie. Het is belangrijk dat er meerdere metingen gedurende een langere periode worden verricht. Des te vaker er een meting heeft plaatsgevonden, des te duidelijker er bepaalde conclusies uit getrokken kunnen worden.

Dit hoeft niet alleen bij de huisarts. Ook thuis kan je zelf de bloeddruk meten. Een bloeddrukmeter kopen is de meest praktische oplossing. Hiermee kan op elk gewenst moment de bovendruk en onderdruk worden vastgelegd.

 

Een bloeddrukmeter kopen

Wil je iets doen aan de hoge bloeddruk symptomen? Krijg dan eerst inzicht in je eigen bloeddruk. Let bij de aanschaf van een bloeddrukmeter goed op het type. Een bovenarm bloeddrukmeter geeft een nauwkeurig resultaat. Een polsbloeddrukmeter is makkelijk te bevestigen. Een bloeddrukmeter met geheugenfunctie is handig wanneer je de bloeddruk goed bij wilt houden. Deze data zijn niet alleen voor jezelf inzichtelijk maar kun je ook gemakkelijker delen met de huisarts.

Het is bij een polsbloeddrukmeter belangrijk dat de meter op de juiste plek wordt gehouden. De bloeddrukmeter met positiebepaling detecteert de juiste positie. Het display toont aan of de meting goed is verlopen. Een polsbloeddrukmeter is over het algemeen goedkoper dan een bovenarm bloeddrukmeter.