Lage bloedsuikerspiegel, wat zijn de waarden?

Om erachter te komen of u een te lage bloedsuikerspiegel heeft, moet u een meting uitvoeren. Voert u een meting uit, dan krijgt u bepaalde bloedsuikerwaarden te zien. Het is belangrijk dat u deze waarden kunt beoordelen, zodat u kunt zien of u inderdaad een te lage (of wellicht te hoge) bloedsuikerspiegel heeft. Daarom leest u op deze pagina welke waarden een te lage bloedsuikerspiegel uitdrukken, zodat u direct gewaarschuwd bent als u inderdaad een te lage bloedsuikerspiegel heeft.

De bloedsuikerspiegel waarden: een korte introductie

De waarden van uw bloedsuikerspiegel worden altijd uitgedrukt in millimol per liter, afgekort mmol/l. De hoeveelheid millimol per liter geeft in feite aan hoeveel glucose er per liter in het bloed zit. Door de bloedsuiker waarden op te meten, kunt u dan ook achterhalen hoeveel glucose er in uw bloed zit.

Normaliter liggen de waarden van uw bloedsuikerspiegel tussen de 4 en 8 mmol/l. Wel is het belangrijk om te weten dat deze waarden alleen getoond worden als u een aantal uren voor de meting niets heeft gegeten of gedronken. Meet u de bloedsuikerwaarden na het eten, dan dienen de waarden ongeveer twee uur na het eten rond de 9 mmol/l te zijn. Komt de bloedsuikerwaarde vaak boven de 6 mmol/l uit met een nuchtere maag, dan wordt er gesproken van diabetes. Is de bloedsuikerspiegel net na het eten vaak hoger dan 11 mmol/l, dan wordt er ook gesproken van deze aandoening.

De waarden van een te lage bloedsuikerspiegel

Heeft u een te lage bloedsuikerspiegel, dan wordt er gesproken over hypoglykemie. Het is belangrijk om te weten wanneer u precies een te lage bloedsuikerspiegel heeft, zodat u hier goed op in kunt spelen.

U heeft officieel een te lage bloedsuikerspiegel als de bloedsuiker waarden lager zijn dan 4 mmol/l. Is het verschil erg klein, dan is de bloedsuikerspiegel slechts iets te laag. Dit hoeft niet gevaarlijk te zijn en is dus geen reden voor paniek. Heeft u bijvoorbeeld een bloedsuiker waarde van 2 mmol/l, dan heeft u officieel een lage bloedsuikerspiegel of hypoglykemie. Dit kan wel gevaarlijk zijn.

Bij het uitvoeren van een bloedsuiker meting, is het belangrijk om de waarden van de meting goed in de gaten te houden. U hoeft niet in paniek te raken bij een meting van iets minder dan 4 mmol/l, maar een meting van bijvoorbeeld 3 mmol/l of 2 mmol/l duidt wel op een lage bloedsuikerspiegel. In dit geval moet u hier juist op reageren, zodat de bloedsuikerspiegel weer stijgt.

De waarden van een te hoge bloedsuikerspiegel

Het kan ook voorkomen dat u een te hoge bloedsuikerspiegel heeft. In dit geval wordt er gesproken over een hyperglykemie. U heeft officieel een te hoge bloedsuikerspiegel als u bij de meting van de bloedsuikerspiegel een waarde te zien krijgt die hoger is dan 8 mmol/l. Komen de waarden vaker boven de 6 mmol/l uit, dan wordt er gesproken van diabetes. Pas als de waarde hoger is dan 8 mmol/l, heeft u op dat moment een te hoge bloedsuikerspiegel.