Normale bloedsuikerwaarden

Vaak vraagt men zich af wat nou normale bloedsuikerwaarden zijn. Het antwoord hierop is vaak niet zo eenvoudig te geven. Er kan wel een goede indicatie worden gegeven na het meten van de bloedsuikerwaarden. Bloedsuikerwaarden geven aan of iemand last heeft van suikerziekte. Aan de hand van een bloedsuiker test word er gekeken of men suikerziekte (diabetes) heeft, dit niet het geval is of dat men in een zogeheten voorfase van suikerziekte zit. Er zijn verscheidende manieren om dit te meten. De meest bekendste hiervan is bij de huisarts, maar tegenwoordig doen steeds meer mensen dit zelf gewoon thuis in hun eigen omgeving met een prikje in de vinger. Wat deze bloedsuikerwaarden betekenen en wanneer men spreekt over normale bloedsuikerwaarden of van suikerziekte lees je in dit artikel.

 

Bloedsuikerwaarden opmeten

Wat men verstaat onder normale bloedsuikerwaarden hangt onder andere af van het moment van prikken. Er zijn twee metingsmomenten om de bloedsuikerwaarden op te meten. De meest gebruikte manier is op een nuchtere maag voordat er iets gegeten is. De tweede optie van meten, minder bekend, maar zeker wel gebruikt. Is het meten na een maaltijd. De tweede meting word meestal 2 uur na een maaltijd verricht aangezien er dan het meeste bloedsuiker in het lichaam zit. Als er bij de dokter op suikerziekte word geprikt is het altijd de eerste methode van meten waarbij men op een lege maag naar de huisartsen praktijk gaat. Meet je de bloedsuiker zelf aan de hand van een prikje in de vinger met een bloedsuikermeter? dan kan je zelf het beste meetmoment bepalen.

Aan de hand van onderstaande gegevens kan afgelezen worden of er sprake is van suikerziekte.

 

Wanneer heb ik suikerziekte

Bloedsuiker – nuchter geprikt (acht uur daarvoor niets gegeten of gedronken behalve water):

  • Onder de 6,1 mmol/l – geen diabetes
  • Tussen de 6,1 en 6,9 mmol/l – voorfase van diabetes
  • Boven de 6,9 mmol/l – diabetes

Bloedsuiker – niet nuchter geprikt (zo’n anderhalf tot twee uur na een maaltijd, op het moment dat er het meeste bloedsuiker in het bloed zit):

  • Onder de 7,8 mmol/l – geen diabetes
  • Tussen de 7,8 en 11 mmol/l – voorfase van diabetes
  • Boven de 11 mmol/l – diabetes

Bron: Diabetes fonds

 

Wat zijn dan normale bloedsuikerwaarden

Men spreekt over normale bloedsuikerwaarden als de bloedsuikerwaarden op een nuchtere maag ligt tussen de 4 en 6,1 mmol/L. Bij een kleine schommeling omhoog bijvoorbeeld bij een bloedsuikerwaarden  van 6,4 mmol/L spreekt men niet direct over suikerziekte. Het metingsmoment voor de bloedsuikerwaarden is natuurlijk een moment opname en een kleine afwijking is gebruikelijk. In dergelijke gevallen is het aan te raden de bloedsuiker voor een week lang op te meten en het gemiddelde van de 7 dagen te nemen. Bij een meting waarbij tot twee uur van te voren nog voedsel genuttigd is spreekt men over normale bloedsuikerwaarden als de hoeveelheid mmol/L tussen de 4 en 8 ligt.

 

Verschillende types van suikerziekte

Suikerziekte of diabetes word onderverdeeld in twee categorieën. Suikerziekte type een en Suikerziekte type twee. Bij suikerziekte type een kan het lichaam zelf geen insuline meer aanmaken en is men vaak genoodzaakt om insuline in te spuiten door middel van een insulinespuit. Bij suikerziekte type twee, die overigens het meeste voorkomt in onze westerse wereld speelt insuline geen rol. Vaak is het de ongezonde levensstijl van de patiënt die suikerziekte type twee veroorzaakt.

 

Vergeet niet zelf de bloedsuiker op te meten, meten is weten!

Zoals je zojuist gelezen hebt. Word er gesproken over normale bloedsuikerwaarden als de hoeveelheid mmol/L tussen de 4 en 8 ligt, afhankelijk van het metingsmoment. Gelukkig kan je zelf het metingsmoment bepalen en weet je al gauw of je onder de risico groep valt of dat je last heb van suikerziekte. Door de toenemende welvaart in onze westerse beschaving is suikerziekte en vooral suikerziekte type 2 geen uitzondering meer. Er is zelfs heel goed mee te leven en het belemmert je grotendeels niet in het dagelijkse leven. Mocht je na afloop van dit artikel nog twijfelen of je een normale bloedsuikerwaarden heb kan je natuurlijk altijd zelf een meting uitvoeren of even langs de huisarts gaan, maar doe dit dan wel op een lege maag.